Grashoek leeft verder 

Het project "Grashoek leeft verder" is een gezamenlijk initiatief van Jong Nederland, de Dagvoorziening, Kindcentra Peel en Maas en Stichting Gemeenschapshuis Grashoek.

Het project in het kort 

Een aantal jaren geleden is de Ankerplaats voor een groot deel verbouwd, waarbij rekening is gehouden met de wensen en behoeften vanuit het dorp en de (toekomstige) gebruikers van de Ankerplaats. Echter, heden ten dage blijkt toch dat de Ankerplaats niet meer volledig aan alle wensen kan voldoen, wat ten koste gaat van de leefbaarheid. Jong Nederland en de dagvoorziening Grashoek constateren duidelijk dat het één en ander moet gebeuren om hun activiteiten op een prettige en veilige manier voort te zetten. De Brem, gelegen aan de achterzijde van de Ankerplaats, is het thuishonk van Jong Nederland. De Brem kampt al jaren met achterstallig onderhoud en behoeft dus een flinke opknapbeurt.

De dagvoorziening bemerkt dat er meer mensen gebruik willen maken van de mogelijkheid in de eigen woonomgeving naar de dagvoorziening te gaan. De ruimte van de dagvoorziening is echter te klein om aan de huidige vraag te kunnen voldoen.

Kindcentra Peel en Maas is inmiddels ook betrokken bij het project om buitenschoolse kinderopvang te realiseren in "De Brem".

Stichting de Ankerplaats, de dagvoorziening, Jong Nederland en Kindcentra Peel en Maas hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk te bekijken wat de beste oplossing is voor de voornoemde thema’s. Zij hebben daarom een werkgroep gevormd om alle mogelijkheden integraal te bekijken. De voorkeur van de werkgroep gaat uit naar een verbouwing, aan de achterzijde van de Ankerplaats en de Brem, om zo weer optimaal functionerende ruimtes te gebruiken en een optimaal aanbod te kunnen bieden voor de gemeenschap in Grashoek.

Stand van zaken 

Woensdag 23 Juni 2010:

De werkgroep heeft een informatieavond georganiseerd voor alle gebruikers en geïntereseerden. Tijdens deze avond werd het project uitvoerig uitgelegd en werden de tekeningen gepresenteerd en toegelicht. Alle aanwezigen zijn deze avond in staat gesteld hun opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen.

 

Na deze avond is de werkgroep aan de slag gegaan om een concreter projectplan te schrijven. Het projectplan is aan de gemeente voorgelegd ten behoeve van het verkrijgen van een subsidie. Deze subsidie is inmiddels gereserveerd en opgenomen in de investeringslijst van 2011.

 

Woensdag 13 Oktober 2010:

Project Grashoek leeft verder wint een prijs ter waarde van € 2.500 tijdens de uitreikingen van het Rabobank Stimuleringsfonds Peel en Maas. Lees het nieuwsbericht

 

Dinsdag 22 Februari 2011:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten akkoord te gaan met de verbouwing van gemeenschapshuis de ankerplaats en stelt daarvoor een subsidiebedrag ter beschikking aan Stichting gemeenschapshuis Grashoek.

 

Zaterdag 17 December 2011:

De officiële opening van De Brem is een feit. Lees het nieuwsbericht