De jaarvergadering van Stichting de Ankerplaats Grashoek 2010 

Op 29 Oktober 2010 om 20:00 vond de jaarvergadering van Stichting De Ankerplaats Grashoek plaats in zaal Marisberg. Voor de allerlaatste keer was Antonie Teeuwen deze avond actief als voorzitter van de stichting.

 

Na de opening van de vergadering door Antonie werd het jaarverslag gepresenteerd door Jack Teeuwen, waarin de samenstelling, taakverdeling en activiteiten van het bestuur werden toegelicht. Leon Heesen verzorgde het financieel verslag van 2009, dat met een positief resultaat te boek gaat. Na inzage in de financiële situatie van Stichting de Ankerplaats Grashoek was het tijd voor de bestuursverkiezing.

 

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar waren Marie-Louise Meijer en John Vullers. Beide werden per acclamatie herkozen.

 

Voorzitter Antonie Teeuwen was aftredend en niet-herkiesbaar. Na een periode van 19 jaar als toegewijd, enthousiast, ondernemend en altijd goed voorbereid bestuurslid, waarvan de laatste 4 jaren als voorzitter, heeft Antonie deze avond zijn functie als voorzitter officiëel (en met een beetje pijn in het hart) neergelegd. Antonie werd uitgenodigd voor toetreding tot de club van oud voorzitters, welke hij met plezier aannam, en werd door secretaris Jack Teeuwen bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het gemeenschapshuis van Grashoek.

Door het aftreden van Antonie is de Stichting op zoek moeten gaan naar een nieuw bestuurslid. Al snel werd deze gevonden in de persoon van Martien Reinders. Tijdens de jaarvergadering heeft Martien zichzelf geïntroduceerd en zijn kandidaatstelling gemotiveerd. Per acclamatie werd Martien door de aanwezigen gekozen tot nieuw bestuurslid van De Ankerplaats. Wij wensen hem veel succes als nieuw bestuurslid van onze stichting!

 

Project "Grashoek leeft verder"

Na de bestuursverkiezing heeft Antonie de status het project "Grashoek leeft verder" toegelicht. Dit project heeft betrekking op de verbouwing van de Brem en de oude peuterspeelzaal om zo beter aan te sluiten op de wensen en vooral behoeften van Jong Nederland Grashoek, de dagvoorziening en Stichting de Ankerplaats.

"Grashoek leeft verder" moet bijdragen aan de verbreding van de faciliteiten en dienstverlening in Grashoek. Met die verbreding is kindcentra Peel en Maas inmiddels ook deelnemer in het project geworden met als doel om buitenschoolse opvang te realiseren in gemeenschapshuis De Ankerplaats. Daarnaast is de stichting momenteel in gesprek met een fysiotherapeut om enkele dagdelen per week fysiotherapie in het gemeenschapshuis aan te kunnen bieden.

Het project is ingediend bij de gemeente Peel en Maas en is door het college toegevoegd aan de "Wensenlijst Investeringen 2011" van de gemeente. Op 16 November aanstaande zal dit project in de gemeenteraad worden besproken en wordt er besloten of dit in de begroting van 2011 zal komen.

De eerste financiële bijdrage voor het project "Grashoek leeft verder" is inmiddels binnen. Zo werd er € 2.500 gewonnen tijdens de verkiezingen van het Stimuleringsfonds van de Rabobank Peel en Maas 2010. Lees hier mee over in het bericht: Het Rabobank Stimuleringsfonds steunt "Grashoek leeft verder"

 

Na de rondvraag werd de jaarvergadering van Stichting de Ankerplaats Grashoek 2010 afgesloten.