Begeleiding 

De deelnemers van de dorpsontmoeting worden begeleid door een aantal vrijwilligers[sters] en een beroepkracht. Deze beroepskracht heeft naast de activiteitenbegeleiding ook een verzorgende taak. Zij zal waar nodig is de verzorgende taken verrichten.

 

De beroepskracht pleegt regelmatig overleg met het stichtingsbestuur. Vrijwilligers[sters] worden regelmatig uitgenodigd voor

een overleg en/of bijscholing. Ook stagieres kunnen ook een plek vinden binnen onze dorpsdagvoorziening.

 

Buiten het bestuur en drie beroepskrachten zijn er momenteel een twintigtal vrijwilligers[sters] werkzaam.

Deze zijn werkzaam als:

  • chauffeur
  • activiteitenbegeleiding
  • koffie/theeverzorging
  • kookvrijwilliger[ster]

 

Alle bestuursleden deelnemers en vrijwilligers[sters] krijgen 3 - 4 keer per jaar een nieuwsbrief. Deze wordt in elkaar gezet door deelnemers vrijwilligers en beroepskrachten. Hierin staan verslagen, versjes, foto’s en berichten van de Dorpsontmoeting.