Ouderenvervoer 

Sinds enkele jaren is “Stichting Ouderenvervoer” actief met het doel om ouderen in Grashoek, binnen Peel en Maas te vervoeren tegen een kleine vergoeding.

Deze stichting beschikt over een eigen vervoermiddel, deze wordt ook ingezet om deelnemers van de dorpsdagvoorziening thuis op te halen en aan het einde van de dag weer gezond en wel thuis te brengen.

Elke oudere [55+] in Grashoek kan een beroep doen op dit vervoer binnen de gemeente.

 

Voor informatie hierover kunt U zich wenden tot:

 

Grad Drissen tel. 3072104 of José Kamp tel. 3076074