Toekenning Fondsen voor inrichting ‘De Ankerplaats/De Brem’ 

Het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Grashoek is zeer ingenomen met de bijdragen van fondsen die zij mogen ontvangen voor de inrichting van het gemeenschapshuis ‘De Ankerplaats/De Brem’. Eind vorig jaar is de verbouwing van het gemeenschapshuis afgerond. Grote wens van het bestuur en de gebruikers was om ook de inrichting grondig aan te pakken. Met de bijdragen van het Oranje Fonds, het VSBfonds het SKAN fonds, Stichting RC het Maagdenhuis, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Kinderpostzegels Nederland is de realisatie van deze wens een feit.

Het Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied, Per jaar besteedt het ongeveer € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De prins van Oranje en Prinses Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Skanfonds geeft mensen de kans  

Jaarlijks steunt Skanfonds ca. 700 projecten in Nederland, het Caribische deel van het Koninkrijk en in Suriname. Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt dit fonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie (preventie), de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed. Skanfonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. Op de website www.skanfonds.nl staat meer informatie over hoe financiering voor projecten kan worden aangevraagd.

VSBfonds 

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. VSBfonds ondersteunt projecten die hieraan bijdragen. Met geld, kennis en netwerken.

 

Sinds zijn start in 1990 heeft VSBfonds voor ruim € 550 miljoen maatschappelijke projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. VSBfonds is actief in de sectoren Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen. Dat maakt het een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland.

Stichting Kinderpostzegels Nederland 

Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden projecten voor kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en het buitenland. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen.